Zaalplan

Naar je plaats in het Sportpaleis

Bezoekers die binnenkomen via de hoofdingang nr. 10 zien in de toegangsfoyer een kleurenbewegwijzering naar de plaatsen in de zaal (zie kleurenvermelding op je ticket).

Om het binnengaan in de zaal zelf vlot te laten verlopen en de controle te vereenvoudigen, dringen we erop aan dat iedere bezoeker zijn of haar eigen toegangskaart in de hand heeft. Er staan overal medewerkers om je naar je plaatsen te begeleiden.

Opgelet! Het zaalplan geeft enkel en alleen de kleurzones weer waarin de plaatsen gesitueerd zijn. Dit plan heeft niets te maken met de verschillende prijscategorie\'ebn die bij een evenement van toepassing zijn. In het Sportpaleis zijn verschillende zaalopstellingen mogelijk. Elke organisator beslist zelf aan welke plaatsen hij welke prijs toekent.